Yarışma danışman jüri üyelerinden Ömer Yılmaz ve Dürnev Atılgan, asli ve yedek jüri üyelerinin tamamı ile raportörlerden Elif Demiroğlu’nun katılımıyla MSGSÜ Mimarlık Fakültesi’nde 16 Aralık Perşembe saat 17:30’da değerlendirme çalışmasını yapmak üzere eksiksiz olarak toplandı. Jüri, yarışmanın türü ve kapsamına dair görüşmeler yaptıktan sonra son kararların 24-25 Aralık 2016 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilecek toplantıda olgunlaştırılmasına karar vererek toplantıyı 20:00’da sonlandırdı.